Ziekmeldingen

Wanneer de leerling door ziekte niet in staat is de lessen te volgen of stage te lopen, dan kan hij of zij telefonisch worden ziek gemeld. Dit kan alleen door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger gedaan worden. Wanneer een leerling stage loopt, belt hij of zij zelf het bedrijf en meldt zich ziek. Ouders bellen vervolgens de school.

De leerling wordt ziek gemeld op nummer 015-2146523.

Dit dient te gebeuren vóór 08.30 uur.